مجسمه سازی

سفارشات مربوط به مجسمه سازی به صورت  سردیس و یا نیم تنه و همچنین در ابعاد کوچک که به توان در نمای داخلی مورد استفاده قرار داد پذیرفته می شود . مجسمه ها براساس سفارشات از جنس سفال ، گچ ، رزین پلی استر و یا فایبر گلاس آماده خواهد گردید. 

برای سفارش مجسمه از انسان و یا یک فرد خاص باید عکس از سه بعد به همراه ابعاد درخواستی ارائه گردد تا سر حد امکان به فرد مزبور شبیه سازی شود. در مورد سایر مجسمه ها نیز ارائه طرح مورد نظر به صورت خطی ولو ساده همراه با ابعاد نیاز می باشد که ساخت منطبق با درخواست مشتری بعمل آید.

مجسمه سازی