آموزش لعاب

کارگاه تک سفالینه پارسی اعلام می دارد  هم اکنون آموزش های مربوط به لعاب کاربردی را به علاقمندان این رشته از هنر سفال و سرامیک در  قالب دوره لعاب شامل هشت جلسه 2.5 ساعته عرضه می نماید. بدیهی است که آموزش های ارائه شده در این دوره شامل موارد کاملا" کاربردی است که برای رنگ آمیزی  ظروف و ساخته های سفالی مورد نیاز می باشد.  

 

لعاب