آموزش قالب های دوغابی

دوغابیدوغابیامروزه استفاده از دانش و مهارت قالب گیری ، جهت سهولت و سرعت در تولید ضروری به نظر می رسد.هر هنرمند سفالگر و سرامیست از این مهارت در تکثیر ساخته های خود که نیاز به تکثیر دارند استفاده می نمایند.

بدلیل لزوم فراگیری این دانش و مهارت توسط هنرجویان علاقمند به رشته سفال و سرامیک ، کارگاه تک سفالینه پارسی در کنار سایر آموزشهای مرتبط با هنر سفال ، اقدام به برگزاری کلاسهای فوق به روشی کاملا" علمی و منطبق با استانداردهای کشورهای پیشرفته نموده است .

دوره ها شامل آموزش قالبهای گچی یک تکه ، دو تکه و چند تکه همراه با نحوهء تکثیر با گل و دوغاب سرامیک می باشد.