آموزش مجسمه سازی

مقدمه ای بر مجسمه سازی و کلاسها:

مجسمه سازی یکی از هفت هنر اصلی جهانی است که زادگاهی برای تولد این هنر بسیار قدیمی بطور اخص وجود ندارد و در جای جای جهان در فرهنگها و آیین ها و تمدن های مختلف از زمان های باستان تاکنون شاهد بروز و تبلور افکار انسانی در قالب مجسمه سازی بوده ایم . بشر از آغاز تاکنون با به تصویر کشیدن افکار و جان دادن به آن در قالب مجسمه توانسته است اثر ژرف درهمنوعان خود بگذارد. مجسمه سازی

در ایران از ایران باستان تا ایران کنونی شاهد بروز این خلاقیتهای درخشان و ناب بوده ایم شکوه عظمت آن در زمان پادشاهان ساسانی و هخامنشی در ابعاد و اندازه های عظیم در اوج ظرافت و دقت در جهان می درخشد. با اندکی دقت در آثار به جا مانده از آن زمان بیننده می تواند به قدرت خلق چنین آثار حیرت انگیزی پی ببرد . این نشان دهنده ذوق و سلیقهء پادشاهان و افراد طبقات برتر آن دوران و توجه فوق العاده آنان به پردازش آ ثاری چنین عظیم و زیباست.

هنری که در کشور ما در بالاترین حد تخصص در بیش از 2500 سال پیش وجود داشته است و اینک نیز توسط عده ای از هنرمندان در گوشه کنار ایران در حال انجام می باشد.

آموزش مجسمه سازی

با استفاده از این هنر می توان با ایجاد نمونه های ذهنی و به عینیت رساندن فکر به یک شی واقعی زمینه را برای تولید صنعتی آن فراهم آورد.علم و هنری که در دنیا از ارزش فوق العاده ای برخوردار بوده و هست.

لازم به ذکر است که مجسمه سازی فرایندی نسبتا" طولانی است و علیرغم دوره های محدودی که دارد برای رسیدن به سطح ایده آل نیاز به تمرین و ممارست بسیار دارد این هنر کاربرد بسیار زیادی در صنعت و معماری دارد.

اساس کار در آموزش ما کار با گل مجسمه سازی می باشد.

در دوره های مجسمه سازی هنرجویان با روش های ساخت مجسمه و تهیه آرماتور و ایجاد حجم ها و موارد مورد نیاز آشنا خواهند شد و بطور عملی می توانند در کارگاه زیر نظر استاد به آموزش و تمرین بپردازند.

 

مجسمه سازی

مجسمه سازی شامل دو بخش می باشد: الف - انسان  ب- حیوانات

انسان به سه دوره تقسیم می گردد:

1- اندامهای بدن

2- پرتره

3- فیگور کامل

 

حیوانات هم به دو بخش تقسیم می شود:

1- چهارپایان

2- پرندگان و ماهیها

 

هر یک از موارد فوق شامل دو دوره مبتدی و پیشرفته می باشد و هر دوره شامل10 جلسه 2/5 ساعته می باشد .